Mg Sulfat

Bağırsaklarda bulunan içeriğin çabuk atılmasında, konstipasyon durumlarında kullanılır

 

Put your alternative Non Flash content here.

Mg Sulfat

ÜLKEM MAGNESİE SÜLFAT İsal yapıcı Olarak Suda çözülen Oral toz BİLEŞİMİ 250 g’da %100 Saflıkta

Magnezyum sülfat toz içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Magnezyum sülfat bir tuzlu sürgüttür.Sindirim

sisteminde zayıf şekilde emilen iyonize şekilde bir bileşiktir.Yoğun çözelti halinde verildiğinde Magnezyum

iyonları çevre dokulardan bağırsak boşluğuna su çekerler. Bağırsak içeriğinin hacmini artırarak sürgüt

etkisinini gösterir. ENDİKASYONLARI Tüm hayvanlarda sürgüt olarak, bağırsaklarda bulunan içeriğin çabuk

atılmasında, konstipasyon durumlarında kullanılır.Ayrıca Kurşun ve Bakır zehirlenmelerinde antidot ve isal

yapıcı olarak kulanılır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ Veteriner Hekimce başka şekilde tavsiye edilmedikçe; At :

250-500 gr Sığırlara : 250-1000 gr Koyun ve Keçilere : 50-100 gr Dana ve Taylara : 25-50 gr Kedilere : 2-5

gr Köpeklere : 5-25 gr Su katılarak ağız yoluyla verilir. Kanatlı suyuna %5 oranında katılarak kulanılabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Diğer ilaçlarla bilinen bir geçimsizliği yoktur. DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE

ANTİDOT Uzun süre devamlı kulanıldığında vücutta sıvı ve elekturolit kaybına neden olur. İzotonik çözeltiler

halinde kullanlması tavsiye edilir. Eğer yoğun çözeltiler halinde kuıllanılırsa vücut sıvılarıyla izotonik olana

kadar bağırsak boşluğuna su çekerler ve su kaybına neden olurlar.

KONTRENDİKASYONLAR Bağırsak tıkanıklığında ve isalde kulanılmamalıdır. GENEL UYARILAR Magnezyum

sülfat bileşiği kullanıldığı zaman sürgün oluşturur emilemez ve kalıntı oluşturmaz. Çocukların ulaşamayacağı

yerlerde bulundurunuz. Kullanmadan önce Veterinere Hekime danışınız. MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2 yıl. TİCARİ ŞEKLİ

Plastik sarı şişede 250-500-1000 gr/şişe miktarda bulunur. ŞATIŞ YERİ VE ŞARTLARI Reçeteye tabi değildir.

Eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ : TARIM ve KÖYİŞLERİ

BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 29.11.2001 10/987